Al 2.594 vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen in Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gezien de aanhoudende stroom vluchtelingen uit Oekraïne heeft de rijksoverheid de veiligheidsregio’s gevraagd te zorgen voor extra noodopvangplekken. Bovenop het oorspronkelijke verzoek voor 2.000 plekken per veiligheidsregio vraagt het Rijk nu per regio om nog eens 1.000 extra plekken.

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft inmiddels ruimte om 2.851 vluchtelingen uit Oekraïne op te vangen en heeft het gevraagde extra aantal daarmee al bijna gerealiseerd. Momenteel worden van de 2.851 beschikbare plekken 2.594 bezet door vluchtelingen uit Oekraïne.