Aanpassing bewegwijzering Beatles- en Elvismuseum blijven liggen

De reden dat er door de gemeente Alkmaar geen actie is ondernomen inzake een nieuwe bewegwijzering van borden met verwijzing naar het Beatles- en Elvismuseum is dat deze door een combinatie van omstandigheden is blijven liggen.

Het Beatlesmuseum is onlangs uitgebreid met een grote collectie van Elvis Presley. Inmiddels is er contact geweest met de eigenaar van het Beatles en Elvismuseum. Op nagenoeg alle eerder afgesproken plaatsen hangt de bebording naar het Beatlesmuseum.

In overleg met de eigenaar van het Beatles- en Elvismuseum is nu afgesproken dat deze bebording gecontroleerd wordt en waar nodig hersteld. Er is ook afgesproken dat voor het nieuwe seizoen, voorjaar 2023, de bebording aangepast is zodat er verwezen wordt naarhet Beatles- en Elvis Presleymuseum.