Aangepast ontwerpbestemmingsplan Zandzoom Heiloo klaar

Op 28 november heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Heiloo besloten om het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Zandzoom Heiloo in procedure te brengen. Er wordt al jaren gewerkt aan het bouwproject Zandzoom Heiloo dat goed is voor 1.278 woningen. Het woonprogramma bestaat uit een mix van sociale huur en koopwoningen in het betaalbare en dure segment.

Mensen die verhuizen naar Zandzoom laten een woning achter voor een ander. In september 2021 werd het bestemmingsplan vernietigd door de Raad van State, mede doordat verkeers- en stikstofoplossingen onvoldoende waren onderbouwd. De gemeente heeft nieuwe onderzoeken uit laten voeren naar de verkeerssituatie in Heiloo en gevolgen van Zandzoom op de verkeersstromen. Daarnaast gaf steeds veranderende wetgeving rondom stikstof de nodige vertraging. Het college heeft aangegeven dat de cijfers inmiddels rond zijn.

Het ontwerpbestemmingsplan gaat nu eerst naar de raadscommissie. Na bespreking in de commissie ligt het vanaf 21 december zes weken ter inzage voor eventuele zienswijzen. Daarna volgt een reactienota van de gemeente en wordt het bestemmingsplan voor de vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Als het bestemmingsplan uiteindelijk in werking treedt, kunnen initiatiefnemers aan de slag met de uitwerking van hun plannen en kunnen mensen uitkijken naar hun nieuwe woning.