€ 435.000 nodig voor mini-schermen langs het spoor in Heiloo [VIDEO]

€ 435.000 nodig voor mini-schermen langs het spoor in Heiloo [VIDEO]

Het college van Heiloo vraagt de gemeenteraad om een bedrag van € 435.000 beschikbaar te stellen voor de realisatie van mini-schermen langs het spoor.

De gemeente Heiloo zet in op een combinatie van mini-schermen en hoge geluidschermen langs het spoor om de geluidsoverlast te beperken.


Het conceptsaneringsplan hiervoor ligt nog tot en met 7 juli ter inzage.

De hoge geluidsschermen worden volledig betaald met rijkssubsidie.

De mini-schermen brengen extra kosten met zich mee voor aanleg, beheer en onderhoud.

Deze kosten komen voor rekening van de gemeente.