Geld voor masterplan winkelcentrum ’t Loo

Voor winkelcentrum ’t Loo in Heiloo wordt een masterplan ontwikkeld dat de basis legt om het gehele Looplein gebied aantrekkelijk te maken voor burgers en bedrijven.

Het college stelt voor om voor het masterplan centrum Heiloo een voorbereidingskrediet van € 146.000 beschikbaar te stellen.

Enkele deelprojecten binnen het masterplangebied zijn al in ontwikkeling en worden tegelijkertijd uitgewerkt.

Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een tweede supermarkt (Aldi) in winkelcentrum ’t Loo, waarvoor de onderhandelingen tussen de eigenaar en ontwikkelaar van het winkelcentrum en de gemeente Heiloo in een vergevorderd stadium zijn.

Het is mogelijk om elk deelproject afzonderlijk te beoordelen, maar een masterplan kan volgens het college op belangrijke onderdelen zoals verkeerscirculatie, parkeren, beeldkwaliteit, stedenbouw en exploitatie belangrijke uitgangspunten geven waarmee samenhang gewaarborgd wordt.

Hoewel het uitgangspunt is dat ruimtelijke ontwikkelingen in het centrumgebied zichzelf ‘terugverdienen’, bestaat de mogelijkheid dat dit onvoldoende kan. De mogelijkheden voor aanvullende financiering zullen in dat geval in afstemming met de gemeenteraad beoordeeld worden.

Voor het masterplan centrum Heiloo is optimalisatie van de verkeerscirculatie (vrachtverkeer) een belangrijk onderdeel. Het risico bestaat dat optimalisatie onvoldoende mogelijk blijkt.