Nieuwe ronde uitkeringen coronaherstelfonds Heiloo

Nieuwe ronde uitkeringen coronaherstelfonds Heiloo

Het college van de gemeente Heiloo heeft besloten van het herstelfonds 2021 circa € 350.000 in te zetten voor individuele financiële ondersteuning.

Het gaat daarbij om maatwerk voor huurvermindering voor maatschappelijke en commerciële gemeentelijke huurders, ondersteuning van huisvestingskosten voor partijen in de sport-, cultuur- en welzijnssector zonder huurrelatie met de gemeente die door corona financiële schade geleden hebben.

Voor de partijen in de sportsector is gezamenlijk maximaal € 20.000 beschikbaar en voor partijen die deel uitmaken van de culturele basisinfrastructuur is gezamenlijk maximaal € 100.000 beschikbaar.

De hoogte van de ondersteuning wordt na aanmelding bepaald op basis van een gemotiveerde aanvraag met financiële onderbouwing van het tekort als gevolg van corona.

Verder worden er tot 1 juli geen herinneringen en aanmaningen voor huurnota’s verstuurd.

Van het herstelfonds 2021 wordt circa € 150.000 ingezet voor collectieve ideeën gericht op herstel.

De gemeente gaat het gedogen van terrasuitbreiding verlengen tot 25 oktober, mits passend binnen de landelijke richtlijn.

Daarnaast zullen ondernemers worden geattendeerd op de mogelijkheid om binnen de huidige regelgeving hun openingstijden te verruimen na de lockdown.