Veel coronabesmettingen in Noord-Holland Noord [VIDEO]

Nergens in Nederland zijn relatief zoveel coronabesmettingen en ziekenhuisopnames als in het noorden van de provincie Noord-Holland.

In de ziekenhuizen in die regio is geen plek meer. Directeur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Martin Smeekes vreest dan ook een zwart coronascenario.

Zo'n zwart scenario betekent dat er zo'n druk op de zorg komt te liggen, dat er gekozen moet worden wie wel, en wie niet in een ziekenhuis geholpen kan worden.

Noord-Holland Noord had de afgelopen week tweeduizend besmettingen. Dat de regio er zo uitspringt komt doordat de kop van de provincie tijdens de eerste en tweede golf juist gespaard bleef, en daardoor nu extra vatbaar is.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding verdeelt het aantal coronapatiënten door heel Nederland. Aan het begin van de week werd een patiënt uit het Dijklander ziekenhuis in Hoorn per helikopter overgeplaatst naar een ziekenhuis in Maastricht.