Wijziging luchthavenverkeer Schiphol ter inzage

Wijziging luchthavenverkeer Schiphol ter inzage

Van dinsdag 2 maart tot en met maandag 29 maart kunnen belanghebbenden hun zienswijze geven over de ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het daarvoor opgestelde milieueffectrapport.

Meer informatie over de procedure om zienswijzen in te dienen, vind je op RVO vergunningaanvraag Schiphol

Meer informatie is ook te vinden op platform participatie luchthavenverkeerbesluit en  
luchtvaart in de toekomst.nl.

In online informatiebijeenkomsten wordt een toelichting op de ontwerpwijziging gegeven. Na de toelichting kunnen mensen in themasessies vragen te stellen.

De bijeenkomsten zijn op: dinsdag 9 maart van 15.00 tot 17.30 uur en van 19.00 tot 21.30 uur en op donderdag 11 maart van 15.00 tot 17.30 uur en van 19.00 uur tot 21.30 uur.