Brandbrief BUCH-bestuurders ten bate van lokale bedrijven

Brandbrief BUCH-bestuurders ten bate van lokale bedrijven

“Een noodsignaal namens onze ondernemers”, dat is de kern van een brief van de vier portefeuillehouders van Economische Zaken van de BUCH-gemeenten aan het Ministerie van Economische Zaken.

De collegeleden van de gemeenten Uitgeest, Heiloo, Castricum en Bergen maken uit hun gesprekken met lokale ondernemers op dat het MKB dreigt te imploderen. Volgens de vier moet de rijksoverheid nú ingrijpen en met maatwerk ondernemers te hulp schieten, anders dreigen dorpen hun economische vitaliteit te verliezen.

Uit hun brief blijkt dat de bestuurders door gesprekken met ondernemers in hun gemeenten het beeld hebben gekregen dat het water de ondernemers tot aan de lippen staat, of zelfs erboven.

Daardoor hebben veel ondernemers last van stress, onrust en soms zelf psychische klachten. De portefeuillehouders nemen deze gezondheidsklachten uiterst serieus. Zij zijn van mening dat ieders gezondheid bij de bestrijding van het coronavirus bovenaan moet staan, ook bij ondernemers.

Verder constateren de portefeuillehouders dat het MKB in hun dorpen last heeft van maatregelen van het Rijk of het tekortschieten ervan.

De gemeentebestuurders zien voor hun gemeenten een rol weggelegd bij het toepassen van lokaal maatwerk op de landelijke regelingen. Argument daarvoor is dat lokale overheden hun lokale ondernemers namelijk goed kennen.

De vier willen ook dat er een vangnet komt voor al die ondernemers en hun gezinnen die met al hun energie een zaak hebben opgebouwd en die nu met grote stress in hun dagelijks leven te maken hebben. Nationale en lokale overheid moeten hun verantwoordelijkheid nemen en gezamenlijk optrekken om werkende Nederlanders uit het lokale MKB toekomstperspectief te bieden in coronatijd.