Motie in Heiloo voor grip op omgevingswettaken en bijhorende financiering

Motie in Heiloo voor grip op omgevingswettaken en bijhorende financiering

De gemeenteraad van Heiloo wil voor de invoering van de omgevingswet in 2022, die volgens het Rijk budgetneutraal zou moeten zijn, dat de BUCH-organisatie zich samen met de Gemeenschappelijke Regelingen Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, de GGD en de Veiligheidsregio inspannen om een totaalplaatje van de begrotingen op te stellen.

Daarmee moet de gemeenteraad inzicht krijgen in hoe de middelen en taken met de komst van de omgevingswet over de gemeente en de drie Gemeenschappelijke Regelingen worden verdeeld.

Daardoor wordt de raad in staat gesteld een afweging kan te maken over de budgetneutraliteit van deze operatie.

Deze motie wordt ook naar de andere drie BUCH-raden gestuurd.