Plannen woningcomplex aan Heerenweg in Heiloo

Plannen woningcomplex aan Heerenweg in Heiloo

Er zijn plannen voor de bouw van een woningcomplex in een bestaand karakteristiek pand aan de Heerenweg 201 in Heiloo.

Het gaat om het realiseren van een commerciële ruimte en drie appartementen.

Het plan betreft een uitbreiding op het achtererf van een bestaand pand aan de Heerenweg.

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit kan zich vinden in het planvoorstel van de architect, waarbij winst voor de openbare ruimte is gemaakt door het handhaven van het karakteristieke pand aan het lint van de Heerenweg.

De achtererfbebouwing is, doordat die ruimschoots is teruggelegd van de voorgevelrooilijn, niet van grote invloed op de beleving van de openbare ruimte.