Bollengronden bij Heilooër Zeeweg voor duurzame energie

Bollengronden bij Heilooër Zeeweg voor duurzame energie

Zowel in Bergen, waar 89 hectare bollengrond bij Egmond-Binnen is aangewezen als zoekgebied voor het het opwekken van zonne- en wind-energie, als bij Heiloo, waar 30 hectare bollengrond is ingetekend voor dat doel, wordt overwogen bollengrond in te zetten voor het opwekken van duurzame energie.

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie opstelt. Hierin staat hoe en waar de energieregio duurzame elektriciteit kan opwekken. Locaties hiervoor heten zoekgebieden. In Heiloo gaat het om bollengronden ten zuiden van de Heilooër Zeeweg.