Aanpassing locatie ondergrondse containers Ypesteinerlaan

Aanpassing locatie ondergrondse containers Ypesteinerlaan

Het college van Heiloo heeft naar aanleiding van reacties en zienswijzen een alternatieve locatie vastgesteld voor de locatie van ondergrondse containers aan de Ypesteinerlaan.

Deze komt bij nummer 2A.

Dit besluit met de bijbehorende stukken ligt voor een periode van zes weken ter inzage en is gepubliceerd op het elektronisch gemeenteblad van Heiloo en op www.officiëlebekendmakingen.nl, op de gemeentelijke website.