Geen materiële fouten en onzekerheden geconstateerd bij interim-controle Heiloo

Geen materiële fouten en onzekerheden geconstateerd bij interim-controle Heiloo

Bij de interim-controle van de accountant die in november 2020 is uitgevoerd bij de gemeente Heiloo zijn geen materiële fouten en onzekerheden geconstateerd.

Op de meeste onderdelen van de bedrijfsvoering bij de Werkorganisatie BUCH hard is gewerkt en dat er weer zichtbaar verbeteringen zijn gerealiseerd. De interne controles zijn uitgevoerd en aansluitingen zijn gemaakt.

Een positieve ontwikkeling volgens de accountant, maar dat neemt niet weg dat het proces van verbeteren van de interne beheersing nog zeker niet is afgerond.

Rondom de processen aanbestedingen en bij het sociaal domein zijn er echter nog wel veel procesmatige bevindingen en zijn verdere verbeteringen mogelijk. Daarnaast zijn er bevindingen die al langere tijd openstaan en waarbij opvolging meer tijd en inzet vergt van de organisatie, bijvoorbeeld het contractenbeheer en een verplichtingenadministratie.