Gemeentebelangen Heiloo neemt afstand van nieuw Coalitieakkoord

Gemeentebelangen Heiloo neemt afstand van nieuw Coalitieakkoord

De lokale partij Gemeentebelangen Heiloo heeft bij voorbaat afstand genomen van het nieuwe Coalitieakkoord dat in de raadsvergadering van dinsdag 19 januari gepresenteerd wordt.

Volgens de partij is het door VVD, CDA, PvdA, D66 en Heiloo Lokaal opgestelde Coalitiedocument Heiloo 2021-2022 een nieuwe versie van het oude akkoord. Zij baseert die conclusie op het feit dat de Aansluiting A9 en te veel te dure woningbouw gewoon terug zijn gekomen in het akkoord. Voor de nieuw opgenomen aanvullingen is volgens de partij geen geld en tijd.