Nieuw groenbeheerplan Heiloo in de maak

Er komt in Heiloo een nieuw groenbeheerplan.

De start hiervan is in 2021 aangezien het huidige plan in 2022 afloopt.

Het groenbeheerplan is in concept klaar en wordt op dit moment ambtelijk beoordeeld.

Met name de input vanuit het wijkbeheer is hierbij belangrijk, omdat zij degene zijn die het dichtst bij de dagelijkse praktijk staan.

In het beheerplan groen staan de beleidsuitgangspunten die opgenomen zijn uit bestaande beleidsplannen, de hoeveelheden groen en het kwaliteitsbeeld van het groen volgens CROW-norm.

Ook worden de uren- en kostenprognose van het groenonderhoud en een vervangingsplan voor het groen dat gerenoveerd moet worden vermeld.