Huisvesting voormalige alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Heiloo

De gemeente Heiloo gaat vervolghuisvesting aanbieden aan alleenstaande minderjarige vluchtelingen die de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben in gemeenschappelijke woonruimten.

Het gaat om zogenaamde kleinschalige wooneenheden voor 3 tot 4 jongeren met
ambulante ondersteuning vanuit Parlan.

Er worden daartoe ook woonruimte en huurwoningen van Kennemerwonen in de gemeente  beschikbaar gesteld met als huurder Parlan.

De kosten van de ambulante begeleiding door Parlan van € 11.500 tot € 15.400 per jongere komen ten laste te brengen van de WMO begeleiding.

De gemeente staat ook plaatsing van een jongere toe uit een andere gemeente, als een open plaats bij ontbreken van voldoende aanbod vanuit de eigen gemeente niet ingevuld kan worden.

Dit gebeurt dan onde de voorwaarde, dat de oorspronkelijke woongemeente de begeleidingskosten van Parlan volledig vergoedt tot het moment, waarop deze ondersteuning niet meer wordt ingezet.