€ 150.000 subsidie beschikbaar voor Alkmaar Ontzet 450 jaar

Het college van Alkmaar stelt voor om maximaal € 150.000 subsidie voor ´Alkmaar Ontzet 450 jaar’ beschikbaar te stellen. De gemeenteraad heeft op 7 juli al ingestemd met het voorstel om in totaal € 450.000 uit te trekken voor de viering en herdenking van Alkmaar Ontzet 450 jaar.

Daarvan was € 150.000 bestemd voor kleinschalige activiteiten en € 150.000 ten behoeve van grootschalige publiekevenementen.

De gemeenteraad wordt nu voorgesteld het subsidieplafond van € 150.000 formeel vast te stellen. Met dit raadsbesluit weten potentiële aanvragers hoeveel geld er in totaal beschikbaar is. Subsidieaanvragen worden afgewezen zodra het subsidieplafond bereikt is.

Een ander onderdeel van het raadsbesluit betreft de open inschrijving voor en selectie van een aantal grotere publieksevenementen tot een bedrag van totaal € 150.000.

Voor de uitvoering daarvan heeft het college inmiddels een reglement vastgesteld en wordt dit proces van open inschrijving en selectie binnenkort gestart.