Bouwplannen voor Landgoed Willibrordus

vrijdag 19 februari 2021 18.37 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 19 februari 2021 18.50 uur | auteur: BEAT FM

Architecten zijn momenteel bezig met een analyse en voorstellen voor de noordelijke zone van het GGZ terrein in Heiloo. Samen met de gemeente, GGZ en een aantal belanghebbenden is een document gemaakt over hoe om te gaan met het landgoed.

People, Place, Purpose is de leidraad geweest voor het document. Dus een bredere betekenis dan alleen het gebouw zelf.

Met name aan de noordflank kan herontwikkeld worden. Dit zal gefaseerd worden uitgevoerd. De gebouwen kunnen een eigen karakter krijgen.

Aan de noordas is per gebouw gekeken naar de architectuur en uitvoering. Het gaat om woningen, gezondheidscentrum, het High Intensive Care gebouw en het forensisch gebouw met uitbreiding.

Een campusgedachte is een mogelijkheid. Er worden dan zones gedefinieerd en er komt een groene loper in het midden en een bufferzone richting de Kanaalweg. Verder zijn er verschillende dwarslopers vanuit het midden richting Kanaalweg. Nieuwe wandelpaden sluiten aan op de historische.

Wat betreft de ontsluiting: , moet er een extra toegang aan de Kanaalweg komen, onder andere om een kortere route te maken voor auto’s zodat deze niet over het terrein gaan. Er zijn plannen voor gebouwen van 3 tot 4 lagen hoog. Het idee is dat hoe meer de hoogte in wordt gebouwd, hoe meer ruimte er zal zijn op het maaiveld.

Het is ook de bedoeling om fundamenten van het oude Ypestein te gebruiken aan een gebruik, bijvoorbeeld als zitelement.