Parkeerverbodszone ingesteld voor Gaanderij Heiloo

woensdag 21 oktober 2020 17.13 uur | laatst gewijzigd: woensdag 21 oktober 2020 18.14 uur | auteur: BEAT FM

Vanwege de verkeers- en parkeersituatie wordt er voor de Gaanderij en omgeving een parkeerverbodszone ingesteld.

Hiermee moet voorkomen worden dat er toch automobilisten zijn die de auto op de rijbaan parkeren.

Daarmee wordt het overige verkeer belemmerd.

Er zijn in de buurt ook voldoende parkeervakken en parkeergelegenheid op eigen erf gecreëerd,

De politie heeft een positief advies over het verbod afgegeven.

Zij heeft echter wel het voorbehoud opgenomen dat de maatregel niet gehandhaafd kan worden op het eventueel parkeren in de (gras) bermen in de wijk Gaanderij indien deze situatie zich voor doet.