Ondertekening Convenant Veilige School bij PCC Heiloo

vrijdag 07 juni 2019 07.37 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 07 juni 2019 06.38 uur | auteur: BEAT FM

Op donderdag 6 juni is het Convenant Veilige School 2019-2023 ondertekend op het Petrus Canisius College in Heiloo. Een belangrijke stap om tot een veilig klimaat in en rond de school te komen. Een veilige school voor leerlingen, personeel en bezoekers.

In het convenant staan eenduidige afspraken om een veilig klimaat in en rond de school te scheppen, voor leerlingen, personeel en bezoekers.

Voor Heiloo zijn in het convenant afspraken gemaakt gericht op de behoefte van jongeren in Heiloo.

Een veilige leeromgeving, zonder criminaliteit, pesten en overlast, vergt voortdurende inspanning. Deze inzet kan niet zelfstandig door een school bereikt worden; zij heeft daarbij ondersteuning en hulp nodig van andere partijen zoals politie, bureau HALT, (jeugd)hulpverlening, zorgteams en de lokale overheid.

Om versnipperde inzet te voorkomen is samenwerking tussen deze organisaties van belang. Over de inzet van alle partijen zijn voor de komende periode afspraken gemaakt en vastgelegd in het convenant ‘Veilige School 2019-2023’.