Schikkingsmogelijkheid voor bezwaarprocedure Heiloo

dinsdag 13 februari 2018 15.04 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 13 februari 2018 15.05 uur | auteur: BEAT FM

Voor de behandeling van bezwaarschriften is er de onafhankelijke externe commissie voor Bezwaarschriften. De commissie hoort de bezwaarden, belanghebbenden en de gemeente en brengt vervolgens een advies uit aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.

Deze manier van bezwaarbehandeling is op zichzelf vooral juridisch van aard. Het is mogelijk om de bezwaarprocedure, waarbij gebruik wordt gemaakt van de externe bezwaarcommissie meer klantgericht en meer oplossingsgericht te maken. In sommige gevallen kan verkorting van de afhandelingstermijn een bijkomend resultaat zijn.
 
Bij het vaststellen van de Verordening commissie bezwaarschriften 2018 wordt voorgesteld enkele stappen aan de bezwaarprocedure toe te voegen om de dienstverlening te verbeteren. De toe te voegen stappen in de bezwaarprocedure zijn de mogelijkeid een zaak in der minne te schikken alvorens de zaak in behandeling wordt genomen.

Het horen en adviseren kan ook gebeuren in een andere BUCH-gemeente. Door deze mogelijkheid kan een bezwaarschrift eerder worden behandeld.