Verkiezingsprogramma nieuwe partij Heiloo Lokaal gepubliceerd

vrijdag 12 januari 2018 12.33 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 12 januari 2018 12.33 uur | auteur: BEAT FM

Heiloo Lokaal heeft haar verkiezingsprogramma gepubliceerd. Deze zijn verwoord in een groot aantal speerpunten, verdeeld over 15 dubbelthema’s.

Hiermee geeft Heiloo Lokaal concreet aan waar de accenten liggen met betrekking tot hetgeen zij willen behouden, waar ze waakzaam op zijn en wat ze willen verbeteren in Heiloo.

De partij richt zich op het algemeen belang van de gemeenschap en de leefomgeving met bijzondere aandacht voor individuele problematiek.

Heiloo Lokaal onderschrijft de visie van een inclusieve samenleving. Dit betekent dat we ons inspannen om iedereen mee te laten doen aan maatschappelijke activiteiten en dat iedereen een bijdrage levert aan onze gemeenschap en leefomgeving. Als iemand in sociaal of financieel opzicht dreigt uit te vallen, wil de partij dat hulp of ondersteuning wordt geboden.

Heiloo Lokaal wil onder andere het woningaanbod verbeteren, een sociaal minimabeleid en versterking van het onderwijs.