Heiloo wil afstemming voorstel informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen

vrijdag 12 januari 2018 09.51 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 12 januari 2018 09.52 uur | auteur: BEAT FM

Het college van Heiloo is, net als alle andere gemeenten in Noord-Holland Noord, van mening dat de gemeenteraad momenteel te weinig grip op de gemeenschappelijke regelingen heeft en dat een werkwijze gevonden moet worden om grip en sturing vooraf te verbeteren.

Heiloo heeft in september 2016 kennisgenomen van het project informatievoorziening.

Dit project heeft als doel om gemeenteraden te ondersteunen bij hun controlerende rol waar het gaat om gemeenschappelijke regelingen gaat, zoals de Veiligheidsregio, de GGD en de RUD, maar ook het Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland (WNK), Regionaal Historisch Centrum Alkmaar, Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer en de Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar.

Veel van de voorstellen kunnen direct toegepast worden volgens het college. Voor enkele voorstellen zou het college echter nog de gelegenheid krijgen om deze in een breder perspectief te plaatsen voordat de raad deze vaststelt.

Het gaat daarbij dan onder andere om de procedure richting de kadernota en de evaluaties van gemeenschappelijke regelingen. Dat zou in breder verband en mogelijk met betrokkenheid van een afvaardiging van raadsleden kunnen gebeuren.

Het college heeft de raad daarom verzocht om de behandeling van het voorstel uit te stellen zodat er afstemming met andere gemeenten en de gemeenschappelijke regelingen kan worden georganiseerd.