Mogelijk fietsenkelder of fietsenstalling bij Station Heiloo

donderdag 07 december 2017 10.55 uur | laatst gewijzigd: donderdag 07 december 2017 10.56 uur | auteur: BEAT FM

Wat betreft het verbeteren van voorzieningen voor fietsparkeren in het Stationsgebied in Heiloo, meldt de gemeente dat er op zoek wordt gegaan naar een duurzame oplossing in de vorm van een fietsenkelder of extra perronopgang met fietsenstalling aan de zuidkant van het station.

Dit vraagt echter om grote investeringen. Daarom wordt er gekeken of er derden zijn, zoals bijvoorbeeld Prorail, de provincie of het Rijk, die mee kunnen financieren. Op korte termijn is er afgesproken om in te steken op het realiseren van extra reguliere fietsparkeerplaatsen bij Intercity mode en Aristo zorg.

De parkeerplaatsen die daarvoor worden gebruikt worden gecompenseerd op de holle kies Holleweg-De Kreek.

De middelen om dit realiseren zijn opgenomen in het verkeersbeleid. Uitvoering is afhankelijk van de vaststelling van dit beleid.

Daarnaast vindt handhaving plaats op fietsen die zodanig geplaatst zijn dat die gebruik van de weg en het trottoir in gevaar brengen en worden tweemaal per jaar wees- en wrakfietsenacties gehouden.