Veel acties sociaal domein Heiloo 2016-2017; bezetting in sociale teams knellend

dinsdag 14 november 2017 14.04 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 14 november 2017 14.06 uur | auteur: BEAT FM

De belangrijkste conclusie bij evaluatie van het sociaal domein 2016-2017 is dat het afgelopen jaar veel acties zijn ondernomen om invulling te geven aan de missie en visie.

Veel projecten, actieplannen en experimenten zijn gestart en de komende jaren zullen de resultaten hiervan zichtbaar worden. Voor de meeste acties is het nu overigens nog te vroeg om al resultaten te kunnen zien of meten.

Om de resultaten inzichtelijk te maken is monitoring in het sociaal domein nodig.

De transformatie in het sociaal domein en vervolgens de ambtelijke fusie van de Werkorganisatie maken het op dit moment lastig de juiste gegevens op te leveren en te beoordelen.

De effecten van de decentralisaties worden langzaam zichtbaar en steeds duidelijker wordt dat de ambitieuze visie en integraal dienstverleningsmodel in combinatie met ‘minimale variant1’ wat betreft bezetting in de sociale teams knellend is.

De Adviesraad van Heiloo ondersteunt de gedachte van een 'inclusieve samenleving'. Gezien de verwachting dat de ziekte dementie in al zijn vormen alleen maar zal toenemen vinden zij een doelgerichte, gezamenlijke aanpak in de BUCH-gemeente van groot belang.

Daar wil zij dan ook een apart actieplan voor zien in de uitvoeringsagenda 2017-2018.