Fred Woudhuizen uit Heiloo ontcijfert teksten van 3200 jaar oud

donderdag 12 oktober 2017 08.44 uur | laatst gewijzigd: donderdag 12 oktober 2017 12.12 uur | auteur: BEAT FM

Historicus Fred Woudhuizen uit Heiloo is één van de 20 mensen ter wereld die het Luwisch, een zeer oude taal die in het westen van Anatolië werd gesproken, kan lezen.

Hij boog zich over een bijzondere tekst van 3200 jaar geleden.

Onderzoekers hebben daardoor meer zicht op de 'donkere periode' in de geschiedenis, op het einde van de bronstijd.

Voor de leek is het net alsof er hiëroglyfen staan, maar Fred Woudhuizen bekeek de tekst samen met zijn Zwitserse collega Eberhard Zangerr.

Samen met hem kwam Fred tot de conclusie dat het hier gaat om een tekst in het Luwisch, een taal die ruim drieduizend jaar geleden gesproken en geschreven werd.

En nog bijzonderder: de tekst gaat over een zegetocht van een toenmalige koning van een zeevolk.

De tekst werd gevonden in de nalatenschap van prehistoricus James Mellaart die in 2012 overleed.

Het origineel is een stenen reliëf van dertig centimeter breed en dertig meter lang dat in 1878 in het westen van Turkije werd gevonden (bron: AD).