Certificaten voor windturbine Boekel te koop

woensdag 11 oktober 2017 19.32 uur | laatst gewijzigd: woensdag 11 oktober 2017 21.36 uur | auteur: BEAT FM

AlkmaarEnergie heeft samen met onder andere het lokale duurzame energieinitiatieven Heiloo Energie 37% van de aandelen van windmolen Boekel op de Boekelermeer in Alkmaar gekocht. Ook inwoners uit Heiloo kunnen nu deelnemen in deze windmolen. Zij kunnen certificaten kopen waarmee ze mede-eigenaar worden en deelnemen in het rendement.

Het verwachte financiële rendement (IRR) is 5% netto voor de certificaathouder en de looptijd is 18 jaar. De verwachting is dat na 18 jaar de investeerder een de inleg bijna verdubbeld heeft (toename 80%).

Deelnemen kan vanaf € 300 per certificaat, inclusief de initiële en administratiekosten tijdens de looptijd. Om zo veel mogelijk bewoners de kans te geven mee te doen worden de certificaten verdeeld over zoveel mogelijk inschrijvers.

Naast het financieel voordeel voor u als deelnemer versterkt de samenwerking in windmolen Boekel de lokale duurzame energieinitiatieven door kennisdeling en een toenemend ledenaantal. Hierdoor zijn die in staat meerdere nieuwe duurzame projecten voor de inwoners te organiseren.