Bedrijfswoningen aan Maalwater Heiloo worden burgerwoningen

woensdag 13 september 2017 12.26 uur | laatst gewijzigd: woensdag 13 september 2017 13.27 uur | auteur: BEAT FM

Heiloo wil het planologisch-juridisch mogelijk maken om twee bedrijfswoningen naar twee burgerwoningen aan Het Maalwater 7a en 7b.

Daar bevinden zich op dit moment de twee bedrijfswoningen van een kassencomplex.

Deze vallen in het buitengebied van Heiloo onder het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 1997’.

Binnen dit bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997 hebben deze percelen de bestemming “Agrarisch gebied alsmede gebied met landschappelijke natuurwaarden”.

Met toepassing van de wijzigingsbepalingen als bedoeld in artikel III.11 van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 1997 kunnen de twee bedrijfswoningen worden omgezet naar burgerwoningen.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt tot en met woensdag 11 oktober 2017 ter inzage: