Geen rubbergranulaat bij renovatie kunstgrasveld Foresters Heiloo

maandag 19 juni 2017 08.45 uur | laatst gewijzigd: maandag 19 juni 2017 10.09 uur | auteur: BEAT FM

Woensdag 14 juni vond bij voetbalvereniging De Foresters een bijeenkomst plaats over de renovatie van kunstgrasveld 2. Aanleiding hiervoor was de mededeling van de gemeente dat zij van plan is om dit veld opnieuw met rubbergranulaat in te strooien.

De vader van twee jeugdleden hield een uitgebreid betoog waarin hij de wethouder en de andere aanwezigen een aantal heldere argumenten voorhield waarom de gemeente haar besluit zou moeten herzien.

Daarna gaf de wethouder een toelichting op de gevolgde procedure en de uitgangspunten die de gemeente heeft gehanteerd.

Na een nu en dan stevige discussie was de conclusie uiteindelijk duidelijk. Er is géén draagvlak voor het opnieuw aanleggen van een veld met rubbergranulaat.

Er zijn teveel zorgen over gezondheidsrisico’s en milieuschade en het is verstandig met elkaar te bekijken hoe de goede beschikbare alternatieven bij de renovatie kunnen worden toegepast.

De wethouder deed de toezegging dat de geplande aanbesteding voor een veld met rubbergranulaat zou worden stopgezet.

Afgesproken werd een werkgroep samen te stellen die in de komende weken de verschillende alternatieven voor rubbergranulaat naast elkaar gaat zetten.

Het gevolg hiervan is waarschijnlijk wel dat de geplande vervanging van veld 2 in de zomerstop niet haalbaar zal zijn.