Heiloo komt bibliotheek tegemoet over niet bestede subsidiegelden 2011

donderdag 16 februari 2017 14.55 uur | laatst gewijzigd: donderdag 16 februari 2017 14.56 uur | auteur: BEAT FM

Het college van de gemeente Heiloo heeft besloten, wat betreft het bestedingsvoorstel van Stichting Openbare Bibliotheek Heiloo over het aanwenden van niet bestede subsidiegelden 2011 van € 7.500, de beslissing van 2013 in te trekken. Daarmee komt Heiloo de bibliotheek tegemoet en staat toe dat de niet bestede subsidiegelden over 2011 toegevoegd mogen worden als bestemmingsreserve voor de aflossing van de lening van de gemeente.

Het bedrag van € 7.500 wordt overgemaakt aan de bibliotheek en wordt ten laste gebracht onder Incidentele baten en lasten 2016.