Voorstel aanscherping werkwijze geheimhouding Heiloo

donderdag 16 februari 2017 09.33 uur | laatst gewijzigd: donderdag 16 februari 2017 09.34 uur | auteur: BEAT FM

Naar aanleiding van vragen van D66 eind 2016, heeft het college van Heiloo de opdracht gekregen een duidelijker beleid te voeren ten aanzien van geheimhouding van stukken en vergaderingen. Volgens de gemeenteraad wordt geheimhouding in de praktijk te snel en te ruim opgelegd waardoor er onnodig lekken en discussie daarover ontstaan.

De auditcommissie van de gemeente stelt voor de werkwijze zodanig aan te scherpen dat geheimhouding zo beperkt mogelijk wordt toegepast, dat de informatie waarvoor de geheimhouding geldt zo beperkt mogelijk is en dat duidelijk wordt toegelicht waarom geheimhouding geldt.

De beperkte geheimhouding zou eruit kunnen bestaan alleen een bedrag of zin, paragraaf of tabel geheim te verklaren of onleesbaar te maken.

Het voorstel wordt donderdag 16 februari besproken in de auditcommissie.