Coalitieakkoord Heiloo en benoeming wethouder in raadsvergadering 19 januari

maandag 11 januari 2021 15.39 uur | laatst gewijzigd: maandag 11 januari 2021 15.41 uur | auteur: BEAT FM

Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad van Heiloo, die op woensdag 19 januari plaatsvindt in de raadzaal van het gemeentehuis van Castricum, staat het nieuwe Coalitieakkoord op het programma.

Naast een toelichting door de opstellers zal dan ook de nieuwe wethouder namens D66, de heer P.J.M. van Diepen, benoemd worden.

Aan de heer Van Diepen zal voor de wettelijke duur van maximaal één jaar ontheffing worden verleend van het vereiste van ingezetenschap van de gemeente Heiloo zoals bedoeld in artikel 36a van de Gemeentewet met ingang van 19 januari 2021.

Volgens het college komt de betrokkenheid van de heer van Diepen met de gemeente Heiloo niet in het geding. Hij is bekend met de regio en met het openbaar bestuur in de regio, als
fractievoorzitter in de raad van Alkmaar.

Ook zijn te verwachten inzet voor zijn portefeuille en zijn reeds verworven kennis en ervaring van het vakgebied van zijn portefeuille pleiten voor ontheffing.