Subsidie voor stalling 400 fietsen station Heiloo

donderdag 14 januari 2021 13.10 uur | laatst gewijzigd: donderdag 14 januari 2021 13.11 uur | auteur: BEAT FM

Wat betreft het parkeren van fietsen bij het station is inmiddels de aangevraagde subsidie toegekend voor uitbreiding van 400 maaiveldplekken op korte termijn.

Het geld is ook voor een onderzoek naar het fietsparkeren, de toegang tot het station en de aantrekkelijkheid van de omgeving op de lange termijn bedoeld.

Movares heeft in de tussentijd de mogelijkheden opgemeten en een aantal varianten getekend. Dat is de basis van een plan dat nu in ontwikkeling is.

Het plan gaat niet alleen over de plaatsing van rekken, maar ook over handhaving, communicatie en bewegwijzering.

Dat plan wordt in het voorjaar voorgelegd aan omwonenden, bedrijven en gebruikers.