Plan onderhoud houtwallen Heiloo

dinsdag 12 januari 2021 15.59 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 12 januari 2021 16.00 uur | auteur: BEAT FM

Ondanks het feit dat de gemeente Heiloo zo goed mogelijk probeert te communiceren met inwoners over onderhoud aan de houtwallen, heeft dit de afgelopen tijd tot veel reacties en onbegrip geleid.

Er komt een groenbeheerplan met maatwerk voor de houtwallen in Zuiderloo en Zandzoom. Hier zullen de bewoners en deskundigen betrokken worden. In het beleid is vastgesteld dat de gemeente Heiloo de historische houtwallen in de gemeente wil behouden. In de praktijk blijkt dat het beheer van deze wallen meer aandacht vraagt.

In Zuiderloo liggen de houtwallen naast greppels die een belangrijke functie hebben om overtollig water af te voeren. Deze greppels moet je dus tweemaal per jaar uitmaaien teneinde de waterafvoerende functie te garanderen. De houtwallen moeten dus regelmatig gesnoeid worden om overhangende takken te voorkomen.


Ook is er een structureel gebrek aan personeel bij de wijkteams. Hierdoor zijn houtwallen niet volgens schema gesnoeid en zijn er achterstanden. Inmiddels zijn hiervoor in de begroting 2021 extra financiële middelen beschikbaar gesteld.