Noodsteun Cultuurkoepel Heiloo; geen geld voor Falkland Toneel

vrijdag 20 november 2020 08.02 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 20 november 2020 08.04 uur | auteur: BEAT FM

Het college van Burgemeester & Wethouders heeft een tegemoetkoming toegekend aan de Cultuurkoepel vanwege de coronamaatregelen.

Het gaat om een bedrag van € 14.639,50 als compensatie voor het verlies als gevolg van de coronamaatregelen. Dit bedrag wordt gedekt uit de bijdrage van het Gemeentefonds dat het rijk ter beschikking heeft gesteld voor de extra kosten corona voor cultuur. Falkland Toneel krijgt geen tegemoetkoming, omdat de nettocoronaschade lager is dan de 12,5% van het eigen vermogen, dat ingezet kan worden.