Deelname Heiloo aan experiment grensoverschrijdend samenwerken in de regio

vrijdag 20 november 2020 17.51 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 20 november 2020 17.52 uur | auteur: BEAT FM

De gemeente Heiloo heeft besloten in te stemmen met het verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken om als regio Alkmaar deel te nemen aan het Thorbecke experiment.

Hiermee wordt beoogd gebruik te maken van de expertise van het ministerie vanuit het
uitgangspunt "denken en handelen vanuit één overheid".

Er zal nagedacht worden over concrete ideeën die bij de bestuurlijk trekkers kunnen worden aangedragen, voor uit te werken grensvraagstukken via een Thorbecke experiment.

Het is een toekomstverkenning naar maatwerkdemocratie. Het doel is om zonder grote stelselherziening tot een beter lokaal samenspel te komen.

Dat vereist vooral andere houding en gedrag, maar soms ook andere structuren en regels.