Hogere geluidswaarde Boekelermeer Heiloo voorgesteld

donderdag 24 september 2020 17.22 uur | laatst gewijzigd: donderdag 24 september 2020 18.23 uur | auteur: BEAT FM

De gemeente bereid een bestemmingsplanherziening voor, voor de gehele Boekelermeer. Deze zone loopt over het grondgebied van gemeente Castricum, Heiloo en Alkmaar.

Het totale bedrijventerrein Boekelermeer is een gezoneerd industrieterrein, omdat er zware
industrie is gevestigd. Hiervoor geldt een wettelijke verplichting om een geluidzone neer te leggen.

Doel van een geluidzone industrie is om geluidproducerende bedrijven die op een industrieterrein zijn gevestigd of zich kunnen vestigen ruimtelijk te scheiden van de geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen.

Met het aangepaste bestemmingsplan wordt vastgelegd hoeveel geluid op het industrieterrein Boekelermeer geproduceerd mag worden en hoe dit wordt beheerd. Ieder bedrijf en ieder nog in te vullen perceel krijgt een bepaalde geluidruimte.

Voor de gemeente Heiloo geldt dat de bestaande en geactualiseerde zone betrekking heeft op de huidige bestemmingsplannen Boekelermeer Heiloo.

Zowel in de bestaande als de nieuwe situatie wordt voor een viertal woonpercelen die binnen de zone zijn gelegen aan de Kanaalweg 19, 19A en 21A een hogere waarde industrielawaai te worden vastgesteld.