Veel meer afval verwerkt in Heiloo in maart en april [VIDEO]

dinsdag 07 juli 2020 13.34 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 07 juli 2020 14.35 uur | auteur: BEAT FM

Er is veel afval naar de milieustraat gebracht en door de gemeente Heiloo opgehaald de afgelopen maanden. Hiervoor was extra inzet van medewerkers noodzakelijk.

Een vergelijking van de cijfers met de maanden maart en april in 2019 laat zien dat er in maart 21% en april 20% meer restafval is verwerkt, in maart 15% en april 19% meer GFT, in maart 18% en april 50% meer PMD.

Wat betreft puin werd er in maart 114% en april 33% meer langsgebracht gebracht bij milieustraat en in maart 91% en april 33% meer B-hout.

Het is nog steeds druk op de milieustraat en de coronamaatregelen blijven gelden. Er wordt nog steeds maar een beperkt aantal auto’s toegelaten.