Startnotitie Onderwijs en Arbeidsmarkt vastgesteld door Heiloo

maandag 06 juli 2020 15.54 uur | laatst gewijzigd: maandag 06 juli 2020 17.04 uur | auteur: BEAT FM

Heiloo heeft de startnotitie Onderwijs en Arbeidsmarkt vastgesteld.

Ook is besloten opdracht te geven tot het opstellen van een plan van aanpak, waarin een belangrijke rol is weggelegd voor het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid, Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, bedrijfskringen en het onderwijs.

Het is de bedoeling om in dit proces regionaal op te trekken met andere gemeenten.