Heiloo vraagt inwoners naar mening over klimaatverandering

maandag 29 juni 2020 10.38 uur | laatst gewijzigd: maandag 29 juni 2020 11.41 uur | auteur: BEAT FM

De gemeente Heiloo krijgt steeds meer opdrachten van de Rijksoverheid om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen daarvan op te vangen.

Zij vraagt haar inwoners hierover een online vragenformulier in te vullen.

Voorbeelden zijn het hergebruik van materialen, het overstappen naar andere warmtebronnen om te koken en te verwarmen en de dorpen zo in te richten dat ze extreme droogte en extreme regen kunnen doorstaan.

Deze opdrachten zijn niet vrijblijvend en de BUCH-gemeenten hebben daarom samen beschreven hoe ze deze klimaatdoelen willen behalen en wat daarvoor nodig is. Dit alles staat beschreven in het ‘Ambitiedocument Klimaat’. Geïnteresseerden kunnen het concept document hier lezen..

De resultaten van deze enquête worden vertrouwelijk behandeld en de uitkomst wordt aan u teruggekoppeld via email. Voor vragen over de enquête kunt u contact opnemen via het mailadres: klimaat@debuch.nl. Het invullen van deze vragenlijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag.