Nieuw inkoopteam BUCH-werkorganisatie

vrijdag 03 juli 2020 13.40 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 03 juli 2020 14.41 uur | auteur: BEAT FM

De BUCH-werkorganisatie is bezig een nieuw inkoopteam te vormen.

Het team wordt verantwoordelijk verantwoordelijk voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid. en voor het concernbrede (meer-)jarenprogramma. Ook zullen er gevraagd en ongevraagd adviezen over complexe strategische sturingsvraagstukken die betrekking hebben op Inkoop, worden gegeven aan de colleges, het bestuur, het management en de domeinen binnen de BUCH.

Eén van de politiek gevoelige dossiers zal de inhuur van externen zijn.