Kosten Veilig Thuis 2019 voor Heiloo vastgesteld

donderdag 02 juli 2020 18.34 uur | laatst gewijzigd: donderdag 02 juli 2020 19.36 uur | auteur: BEAT FM

Het college van Heiloo heeft kennis genomen van de vierde kwartaalrapportage en jaarrapportage Veilig Thuis 2019.

De werkelijke kosten van Veilig Thuis 2019 zijn vastgesteld op € 9.308.536, waarvan € 138.166 voor de gemeente Heiloo.

De kosten van het onderzoek naar de governance en borging van Veilig Thuis voor een totaalbedrag € 39.060, waarvan € 996 ten laste van de gemeente Heiloo, te dekken binnen de gemeentebegroting 2020.

Op voorhand wordt er geen budget van € 3.450 gereserveerd voor de investering in de personeelskosten, maar als uit monitoring via de bovenregionale stuurgroep blijkt dat deze kosten noodzakelijk zijn en niet binnen de begroting Veilig Thuis 2020 blijven, dit te bekostigen binnen de gemeentebegroting 2020 of, indien nodig, op te nemen in de tweede financiële rapportage 2020.

Het huidige mandaat van de bovenregionale stuurgroep pecialistische jeugdhulp te verlengen tot en met de duur van de huidige regeling tot en met 31 december 2021.