Restant resultaat Regionaal Historisch Centrum Alkmaar terug naar Heiloo

vrijdag 05 juni 2020 17.48 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 05 juni 2020 18.52 uur | auteur: BEAT FM

De Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar heeft over 2019 een positief resultaat opgeleverd.

Het gaat om een batig saldo van € 135.206 voor het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar.

Het collge is akoord met het aanvullen van de algemene reserve, zodat deze de maximale omvang van 2,5% van het kostentotaal vormt (€ 66.454).

Ook kan er een bedrag van € 32.353 toegevoegd worden aan de Bestemmingsreserve
Egalisatie Exploitatie Aanvullende Diensten, zodat deze op het gewenste niveau van € 150.000 komt.

Tenslotte kiest Heiloo voor terugbetaling van het restant van het positieve
resultaat.