Heiloo verwacht tekort WNK door coronacrisis

vrijdag 29 mei 2020 09.56 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 29 mei 2020 10.58 uur | auteur: BEAT FM

Heiloo wil dat WNK personeelsdiensten de gemeente op de hoogte houdt van de consequenties van de extra inzet en verlies aan inkomsten door de coronacrisis.

Het voorstel is om de effecten als gevolg van de coronapandemie op de bedrijfsvoering en resultaten van het WNK in beeld te brengen en deze zo spoedig mogelijk, bij voorkeur in 2020, te verwerken in een voorstel tot begrotingswijziging 2021.

Ook zou er focus moeten komen op de spoedige ontwikkeling van het uitvoeringsscenario regionale samenwerking, waarmee beoogd wordt de effectiviteit en de betaalbaarheid van de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorzieningen te verbeteren.

Via de kadernota 2021 is het de bedloeling in de begroting voor 2021 het aandeel van het exploitatietekort op te nemen van € 65.357 als autonome ontwikkeling.