Pakket noodmaatregelen BUCH-gemeenten Coronacrisis

dinsdag 31 maart 2020 19.00 uur | laatst gewijzigd: woensdag 01 april 2020 17.43 uur | auteur: BEAT FM

De BUCH-gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo komen met een gezamenlijk aanvullend pakket aan maatregelen om inwoners, ondernemers en andere partijen te ondersteunen die getroffen zijn door de Coronacrisis.

Ieder college legt overigens wel eigen accenten bij de maatregelen.

De maatregelen van De BUCH zijn een doorvertaling van de landelijke maatregelen.

Voorbeeld is uitstel van de inning van (water)toeristenbelasting. Voor deze belasting geldt dat de aanslagen pas in juli worden verstuurd.

Bovendien kunnen mensen die in betalingsproblemen komen, afspraken op maat maken over het betalen van OZB, rioolbelasting en/of afvalstoffenheffing.

Zowel particulieren als ondernemers kunnen maatwerkafspraken maken over bijvoorbeeld uitstel van betalen.

Ondernemers in de evenementenbranche en ook bewoners die leges hebben betaald voor een evenement dat door Corona is afgelast, kunnen dit bedrag terugkrijgen.

Dat geldt ook voor mensen op de markt; zij hoeven tot juli geen marktgeld te betalen als zij daar een verzoek voor indienen.

Individuele ondernemers kunnen een aanvraag doen voor een bijstandsuitkering als zij met hun bedrijf te weinig inkomsten genereren.