Studie’s geluidscherm met zonnepanelen en buurtbatterij in Heiloo

vrijdag 14 februari 2020 15.28 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 14 februari 2020 20.09 uur | auteur: BEAT FM

Met subsidie van de Provincie Noord-Holland zijn er in opdracht van Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo twee studies uitgevoerd.

Het gaat om "Zon op Snelweg", een inventarisatie van de mogelijkheden van zonnepanelen op de geluidswal langs de A9 bij Heiloo, en "Buurt Batterij Heiloo", waarbij een haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheid om in Heiloo een buurtbatterij te plaatsen en te exploiteren als lokaal burgerinitiatief is gedaan.

In project "Zon op Snelweg" is gekeken naar de mogelijkheid om langs de A9 ter hoogte van Heiloo, in ieder geval ter hoogte van de wijk Plan Oost, een geluidsscherm te plaatsen dat is opgebouwd uit zonnepanelen.

Uit de berekeningen zijn drie mogelijke constructies naar voren gekomen. Conclusie van dit onderzoek is dat het voor de gemeente Heiloo zinvol is om op basis van de financiële berekeningen door te gaan en een volgende fase van dit project in gang te zetten.

Het doel van Heiloo Energie en Duurzaam Heiloo met het project Buurt Batterij Heiloo is om lokaal vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. Uit het onderzoek blijkt dat een buurtbatterij alleen zinvol kan zijn indien Liander er ook behoefte aan heeft en voor de mogelijke flexibiliteit voldoende vergoeding kan bieden.

De combinatie van een batterij met een geluidsscherm opgebouwd uit zonnepanelen kan interessant zijn omdat daarmee de aansluitkosten voor de zonne-installatie omlaag kunnen.