Raadsvoorstel verkeersbeleidsplan Heiloo nog dit kwartaal

vrijdag 14 februari 2020 08.36 uur | laatst gewijzigd: vrijdag 14 februari 2020 07.38 uur | auteur: BEAT FM

De effecten van het verkeersbeleidsplan in Heiloo en het advies van de Denktank zijn bestudeerd en besproken.

De themabijeenkomst hierover heeft op 21 januari plaatsgevonden. Het bewonerspanel en de betrokken ambtenaar hebben een presentatie gegeven over het maatregelenpakket dat de voorkeur heeft bij het bewonerspanel.

Daarvan is in de presentatie benoemd dat het college zich grotendeels kan vinden in het pakket, maar dat er nog op één punt verschil van inzicht bestaat.

De insteek is om te zoeken naar een compromis op dat specifieke punt.

Zodra er een gedragen pakket aan maatregelen ligt, werkt het college een raadsvoorstel uit zodat de raad daar een formeel besluit over kan nemen.

De verwachting is dat dit nog dit kwartaal kan worden afgerond.