Onderzoeksjaarplan Heiloo vastgesteld

dinsdag 14 januari 2020 16.14 uur | laatst gewijzigd: dinsdag 14 januari 2020 15.16 uur | auteur: BEAT FM

De gemeente Heiloo heeft het onderzoeksjaarplan vastgesteld.

Er zal in 2020 onderzoek gedaan worden naar de inzet van BUIG gelden en er zal een evaluatie van de BUCH werkorganisatie plaatsvinden.

De werkorganisatie BUCH krijgt de opdracht de evaluatie BUCH uit te voeren.

Het budget onvoorzien van € 10.000 wordt hiervoor beschikbaar gesteld en het restant van het benodigde budget van € 5.100 wordt ten laste gebracht van het begrotingssaldo.

Er is opdracht gegeven een individueel onderzoeksplan op te stellen en voor vaststelling aan het college aan te bieden, waarna dit onderzoeksjaarplan ter informatie aangeboden wordt aan de Auditcomissie.