Besluit herinrichting Kerkelaan-Belieslaan Heiloo

maandag 02 december 2019 13.46 uur | laatst gewijzigd: maandag 02 december 2019 13.48 uur | auteur: BEAT FM

De gemeente Heiloo heeft besloten in te stemmen met kaders voor de uitvoering van het project Kerkelaan-Belieslaan.

Bij conflicterende uitvoeringsperiodes van de projecten op de verschillende oost-west verbindingen wordt eerst gewerkt aan de herinrichting van de Vennewatersweg, daarna aan de herinrichting van de Kerkelaan-Belieslaan en tenslotte aan de herinrichting van de Zevenhuizerlaan.

Voor het ontwerp gaat het om het gedeelte Kerkelaan-Belieslaan vanaf de Kennemerstraatweg tot en met de aansluiting De Dors inclusief aansluitende wegen.

Voor wat betreft de realisatie maken de aanpassing van de kruising met de Kennemerstraatweg en de aanpassingen aan de spoorwegovergang vooralsnog geen onderdeel uit van de scope.

Bij de inrichting van de Kerkelaan over het gedeelte Willibrordusweg-Kennemerstraatweg wordt rekening gehouden met de afwikkeling van vrachtverkeer in minimaal één richting ten behoeve van de bevoorrading van winkelcentrum ’t Loo.

Bij de inrichting van de Kerkelaan-Belieslaan wordt rekening gehouden met een verbreding van de spoorwegovergang. In het geval er aangesloten moet worden op de huidige overweg wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat dit in de toekomst eenvoudig kan worden aangepast.

Ook het onderzoek naar de toekomstige kruisingsvorm van de aansluiting Kerkelaan-Kennemerstraatweg wordt meegenomen in dit project. Een eventuele aanpassing van deze kruising vindt niet eerder plaats dan het moment dat de aansluiting A9 is opengesteld.

Wat betreft de financiering van het project Kerkelaan-Belieslaan wordt uitgegaan van het toekennen van een provinciale subsidie.